İzlenebilirlik

İzlenebilirlik

 

Ürün sorumluluğu ve kalite güvencesi ile bağlantılı yasal gereksinimler ürünleri ve bileşenleri net-kalıcı bir kimlikle belgelendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Belgelendirme tam izlenebilirliğin ön koşuludur.

 

83 (1)

82