Çoklu Görüntü

Çoklu Görüntü

EyeMultiview ile EVT bir monitörde 16 adete kadar gözlem kameralarının tüm sonuçlarını görüntüleyen bir sistemdir. Bu sayade kullanıcı, kameralar ve bunların görüntü sonuçlarına tek bakış gerçekleştirebilir. Ayrıca ölçüm verileri isteğe bağlı yazılım arayüzü üzerinden SAP, ORACLE iş yazılımı içine veya bir SQL veritabanı içine doğrudan kabul edilebilir. EyeSpector® kameralar  dizi sonuçlarını bir EyeMultiview sayesinde gösterilebilir. Bu ise üretim sonuçlarına kullanıcı her yede ulaşabilir demektir. EyeMultiview yazılımı aynı anda gibi birkaç farklı kamera kullanmanıza olanak sağlar, örneğin EyeSpector® akıllı kamera serisi gibi. Tek bir PC üzerinden 16 adete kadar test sistemleri sonuçlarını, görüntülerini gösterme özelliği vardır. Dolayısıyla kullanıcı görüntüleme ile görüntü verilerini ve sonuçları merkezi bir bilgisayarda kayıt altına alabilir. Son derece hızlı ve paralel görüntü işleme ile büyük veri hacmi sayesinde kaydedilen veriyi çok kısa bir süre içinde değerlendirilebilir.

1